m i e j s c a

Miejsce jest dla mnie pewnym obszarem, w którym coś się wydarza. Inspirują mnie wzajemnie przenikania obiektów i ich znaczeniowość. To, co w nim zawieram jest wynikiem napotkanych rzeczy, odczuć czy istnień. Nie ma konkretnych granic, a jeśli się pojawiają mogą się wzajemnie przenikać. Wybierane miejsca często są sumą kilku nie połączonych ze sobą miejsc. Wybieram z nich pojedyncze elementy, przy pomocy których chcę określić
przestrzeń. Ona jest dla mnie płaszczyzną do opowieści, ukazania relacji czy zależności. Jest bazą, w której próbuję organizować obiekty, sprawdzając jak będą ze sobą współgrać. Inspiruje mnie przestrzeń, to, co się w niej znajduje i co wpływa na jej odbiór. Staram się analizować rzeczywistość pod względem koloru, kształtów, materii czy wrażeń jakie
wywołuje. Interpretuję rzeczy ruchome i nieruchome, staram się zdefiniować dynamizm i stałość. Rezultatem tych przemyśleń są obrazy, często niejednoznaczne, uproszczone, abstrakcyjne. Sprowadzam je do prostych form, jednocześnie skupiając się na konkretnych obiektach wyjętych z pejzażu czy sytuacji.


z n a k i

To, co dodaję do każdego znaku, jak go buduję, z jakich elementów, jest w pełni świadomym wyborem. To, z czego się składa oraz jak wygląda, ma za zadanie opowiadać historię. Znaki skupiają w sobie wewnętrzne napięcia, które wyłaniają z nich kolejne opowieści. Zaczynając od łączenia punktów czy linii, ustalam ogólny zarys znaku. Następnie dodając kolejne elementy sprawdzam, jak brzmią ze sobą oraz czy oddają pierwotnie widziany opis. Tworzę wtedy czarno – białe znaki na neutralnym podłożu. Dzięki temu wnikam w znak zanim dodam do niego kolor, co ma zwiększyć lub zmniejszyć jego wyrazistość. W taki sposób projektuję symbol, z główną, podstawową treścią, którą mogę rozwijać na nieskończenie wiele sposobów. Analizując napięcia wewnątrz mogę kontrolować jakość znaku. Zestawiając je ze sobą tworzę pewien rodzaj pisma, którym opowiadam historię zdarzeń czy miejsc.


b i o


wystawy indywidualne

2020 Co znaczy znak, Galeria Inny Śląsk, Tarnowskie Góry
2019 Niestałość miejsca – malarska organizacja rzeczywistości., Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, Wrocław
2018 Notatki miejsc, Galeria pod Glinianym Aniołem, Lubliniec
2018 Niewidoki, Klubokawiarnia Alternatywa 21, Częstochowa
2017 Ciało ciałem, Galeria Inny Śląsk, Tarnowskie Góry
2017 Różne takie, Galeria Macondo, Wrocław
2017 Ciałem, Galeria po psem, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, Wrocław
2016 Naturalnie, Miejski Dom Kultury, Lubliniec

nagrody

2019 finalistka, VII. Międzynarodowe Biennale Pasteli, Nowy Sącz
2019 finalistka, Postawy VI, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, Wrocław
2018 wygrana w konkursie na realizację wydarzenia artystycznego WYSTAWY 2018, Pracownia Duży Pokój, Warszawa
2017 wygrana w konkursie na kuratorów Galerii Sztuki Współczesnej MD_S, skład: Daria Pyrchała, Zuzanna Zajt, Jan Głąb, Wrocław
2017-2019 Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Wrocławia
2015-2019 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, Wrocław

kolekcje sztuki

Śląskie obrazy, Polska
Osten Gallery, Macedonia

wybrane wystawy zbiorowe

2020 Lacuna Festival, Hiszpania
2019 VII. Międzynarodowe Biennale Pasteli, Galeria BWA Sokół, Nowy Sącz
2018 Widmo Brockenu, Galeria Awangarda BWA, Wrocław
2018 Totalny odlot na -1, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
2018 Q&A, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław
2018 WSZYSTKO, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław
2017 Sztuki szał, Czasoprzestrzeń, Wrocław
2017 Jak jest?, Galeria Labirynt, Lublin
2017 działanie uliczne, Galeria na Tylnej, festiwal Ulica OdNowa, Tarnowskie Góry
2017 5. Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH Zajęcie, Galeria Awangarda BWA, Wrocław
2016 Kunstzug – pociąg do sztuki, Runde Ecke, Drezno
2014 M.B.Cz. – wystawa dla jednego Pana, Domek Miedziorytnika, Wrocław
2014 Arka Noego, Galeria Postument, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, Wrocław